Våre beste treningstips!

Det spiller ingen om du har valp eller voksen. Alle hunder lærer så lenge de lever. Selvfølgelig er det lettere å forme en valp fordi den har mindre erfaring og derfor mindre forventinger til omgivelsene rundt enn det en voksen hund har. Se for deg et blankt ark sammenlignet med et ark fullt av tegninger. Det er enklere å fargelegge det blanke arket enn å begynne å viske ut de gamle tegningene for å så begynne å fargelegge nye, men det er også mulig! Det tar bare noe lengre tid.

Skal vi trene hund er det nyttig å vite litt om hvordan hunder lærer. En enkel måte å se om hunden har lært er å se om atferden har endret seg. Hunder og mennesker lærer likt. Det er den samme forskningen som ligger til grunn når vi uttaler oss om hvordan vi lærer. Vi kan begge påvirkes med ros eller ris til å endre atferden vår, enkelt fortalt. Det som er kanskje den største og mest vesentlige forskjellen er at vi mennesker skjønner mer komplekse situasjoner. Hvis et menneske gjør noe rett eller galt kan vi sette oss ned å snakke om det dagen etter. «Du, det i går…. Det var bra/dumt fordi….». Det kan du ikke gjøre med en hund. Hunder lever i nuet og for å lære må de ha en tilbakemelding der og da!

Når det kommer til trening og oppdragelse av hund tilsier vår erfaring at det er spesielt tre faktorer som er avgjørende for treningen av hunden din

God relasjon
Vi må ha en god relasjon til hunden vår, altså vi må like hunden og hunden må like oss. Enkelt og greit. Vi kan ikke late som om vi liker hunden eller late som vi har det gøy når vi trener, vi må faktisk mene det. Hundene merker om vi ikke er ekte. Skal vi rose å si «bra!» må vi mene det. Skal vi være streng å si «nei!», må vi mene det også. Ellers kan vi bare la være først som sist. Det å ha en god relasjon innebærer også at vi kjenner hunden vår og vet hva som motiverer den. En motivert hund lærer raskere.

Være konsekvent
Vi må være konsekvente. Har vi sagt noe, må vi gjennomføre det. For eksempel kan ikke hopping være lov en dag og en annen dag ikke. Forutsigbarhet skaper trygge og samarbeidsvillige hunder.

Øvelse gjør mester
Vi må huske å trene! Ingen blir gode på noe som helst om man ikke trener. Ordtaket «øvelse gjør mester» kommer ikke ut av intet. Du må trene masse med ulike forstyrrelser.

Kontakt og fokus
Kontakt og fokus
Å mene det vi gjør
Å mene det vi gjør
Valp
Valp
Unghund
Unghund
Voksenhund
Voksenhund