Kjøpsbetingelser

GENERELT

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Trivsel Med Hund, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

PRISER OG TILGANG

Prisene er oppgitt i NOK. Det finnes flere ulike abonnement. Abonnementet gjelder per husstand og man kan bli økonomisk ansvarliggjort om man deler brukeren til abonnementet med andre.

BETALING

Du kan velge mellom tre trygge og sikre betalingsmetoder.

  • Kortbetaling – benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpssummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.
  • Klarna Faktura med 14 dagers betalingsfrist. Velger du å betale med faktura mottar du faktura på mail når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller i løpet av 14 dager.
  • Klarna Delbetaling eller konto, dette ligger som et eget valg i kassen. Faktura sendes til samme mailadresse som er lagt inn med bestillingen.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

REKLAMASJON

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

AVHJELP

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen.

ENDRING I VILKÅRENE

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TAUSHETSPLIKT

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

KOPIRETT

Alt innhold på disse sidene er under Trivsel Med Hunds rettigheter og er beskyttet etter opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dvs. at varemerker, firmanavn, informasjon om produkter, produktnavn, bilder, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte, uten at dette er med skriftlig forhåndssamtykke fra Trivsel Med Hund.

Vårt organisasjonsnr: 914277345

Om du har spørsmål kan du sende en mail til:

kontakt@hverdagslydig.no

april 2024
27 - 28 apr 2024
10:00 - 15:00

Sporkurs Utsolgt

mai 2024
Ingen arrangement funnet!
Last Flere