Hundens språk og signaler

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Kr 599
Kom i gang

Velkommen til vårt aller nyttigste kurs for deg som har hund! Å ha kunnskap om hundens språk og atferd er noe som alle har hund burde ha. Det gjør både vår og hunden sin hverdagen bedre og det gjør at vi klarer å være i forkant av potensielle ekle situasjoner. Dette kurset består av tre moduler hvor vi tar for oss de ulike signalene hunden kommuniserer med og hvordan vi kan nyttegjøre oss av denne kunnskapen i samspill med våre beste venner.

Atferdsrådgiveren vår Dagrun gleder seg til å veilede dere gjennom flere spennende moduler på hundens naturlige språk. Dere får tilgang på flere videoer hvor vi viser ulike hundemøter og andre spennende situasjoner. Du har både tilgang til instruktør for spørsmål og veiledning under hele kurset, og i facebookgruppa kan du også dele erfaringer med de andre som tar samme kurs. Etter endt kurs får dere tilgang på diplom.

Du har tilgang på kurset i 6 måneder så du har god tid til å ta modulene så mange ganger du ønsker.

Gled deg!