Privattime

Kjøp av 3 timer: 2250,- (750/time).  Kjøp av 5 timer: 3500,- (700/time).
En privattime er ideelt om man ønsker en time med instruktøren helt for seg selv for å få ekstra tilpasset trening opp mot deres mål. Slike timer brukes f. eks til å ha fokus på detaljer i en hundesport eller grunndressur. Har du atferdsutfordringer må du bestille en atferdskonsultasjon eller et hjemmebesøk