Test

Vi har lagd en test som du kan bruke for å sjekke hva du og hunden har lært. Gjør oppgaven og evt. ta de modulene som anbefales på nytt.

Oppgave 1:
Ta en test på kommandoene «sitt» – «bli» og ditt frisignal. Det er viktig at hunden har en forståelse på når den har som oppgave å bli værende, og når den får lov til å reise seg. Hvis hunden ikke reiser seg når du sier frisignalet ditt, anbefaler vi deg å ta en gjennomgang av «Modul 2: Frisignal» på nytt.

Oppgave 2:
Si «sitt» – «bli» til hunden din, og gjør ulike bevegelser. Vifte på armene, sett deg på huk eller gå i en sirkel rundt hunden. Hva gjør den? Om den reiser seg mens du beveger deg, er det lurt at du går gjennom trinnene vi beskrev i Modul 3 («Bøtta») og Modul 4: «Bli med avstand» en gang til.

Oppgave 3:
La ulike forstyrrelser ligge i nærheten av hunden din. For eksempel en godbitskål og en leke. Be den om å bli, og gå noen meter fra den. Hva gjør hunden? Går den bort til en av forstyrrelsene? I så fall er det lurt å gå tilbake til Modul 5: «Bli over tid» og Modul 6: «Bli med forstyrrelser». Veien videre er altså å øve på at bli også gjelder i situasjoner hvor det er forstyrrelser rundt.

Oppgave 4:
Ha med hunden din i et miljø med «levende» forstyrrelser. For eksempel utenfor en barnehage, eller et sted hvor det beveger seg mennesker/hunder, som i skogen eller utenfor en butikk? Får du hunden din til å bli i slike situasjoner? Hvis du får det til: SUPERT! Fortsett slik, og begynn å gjøre det vanskeligere. Reiser hunden din seg? Ja, da er det nok en sammenheng med at «bøtta» er full. Da kan det være lurt å ta en evaluering på om «bøtta» er liten akkurat i dag, eller om miljøet er kanskje vanskeligere enn det du har evaluert på forhånd. Hvis det rett og slett er for vanskelige forstyrrelser, så anbefaler vi deg å ta en runde på Modul 7: «Veien videre», slik at du får øvd mer på hvordan man håndterer «levende» forstyrrelser.