Atferdstilbud

Atferd og hund er et spennende felt! Vi har ulike tilbud opp mot deg som ønsker en faglig vurdering av hunden din og til deg som ønsker å fordype deg i hundens generelle språk og atferd. Vi tilbyr både atferdskonsultasjoner, hjemmebesøk og ulike kurs og foredrag med tema innenfor atferd på hund.

Velkommen til fordypning og kunnskap!

KONSULTASJON
HUNDETESTEN
HJEMMEBESØK
VALPETEST
KURS OG FOREDRAG